tiistai 6. kesäkuuta 2017

Energialla luominen on asennekysymys

Kaikki luominen lähtee energiasta, on se mielen tai käsien kautta. Inkarnaatiorakenteen fyysisestä muodosta johtuen, uskotaan usein, että vain konkreettinen teko vaikuttaa.
Universum on loputon energialähde, josta ammentaa ja jonka avulla voi pitää oman energiakenttänsä puhtaana.  Yksilötasolla se tarkoittaa huomion kiinnittämistä omaan energiakenttään.
Energialla luominen on usein tiedostamatonta ja jos tietäisimme kuinka vahvasti kaikki ajatusten (ja siitä johtuvien toimien) kautta liikkeelle laitettu merkitsee, muuttaisimme monta tapahtumaa uusimalla tietoisesti asennetta/ajatusta.
Keräämme energiaa myös ympäriltämme, eikä siitä välttämättä seuloonnu negatiiviset pois, vaan kaikki energia kerääntyy helposti, niin huono kuin hyvä. Tukkoisella ihmisellä ei ole luovaa mieltä.
Merkityksellistä yksilön elämän kannalta on hänen katsantokantansa elämänkulkuun. Haluaako hän tehdä työnsä aina puhtaalta alustalta vai yrittääkö hän kerätä ja säilöä kaikkea mahdollista, kunnes on tukossa. Se tapahtuu hyvin helposti, sillä ympärillä on tarjolla jos vaikka mitä - nopeimmin tarttuvaa on tunne-energioiden kaappaaminen omaan kenttään. Energiakentän puhdistaminenkin sujuu, yllätys yllätys, ajatusenergialla :)
Kaukoenergia lähtee liikkeelle ajatuksesta, käsien kautta välittyvä energiahoito aktivoituu ajatuksesta, enkeliapu kohteeseen vahvistuu pyynnöstä, parkkipaikka-pyyntö lähetetään ajatuksella, ihmissuhdetta voi keventää muuttamalla ajatusenergiaa, oma terveysvoima vahvistuu muuttamalla ajatusta paremmaksi, mieliala/tunnetila muuttuu ajatuksella jossa tuottamaton päästetään irti ja muutetaan parantavammaksi, yhteydet henkimaailman auttajiin luodaan ajatuksella jne....loputon mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja sen suuntaan!                                                                    
Ajatusenergian parempi tuottavuus vaatii ensin sen merkityksen tunnistamisen, sitten tietoisen päätöksen ja valinnan sekä vielä mahdollisuuden suomisen itselleen (katsoa ansaitsevansa parempaa). Joillekin on helpompaa antaa asioiden olla entisellään kuin tehdä uutta ajatuslatua. Tarvitaan vahvaa uskoa asiaan, jotta se toimii, sillä epäluottamus vähentää voiman pyynnöistä.
Merkittävää on, että jokaisella ihmiselle on yhtäläinen mahdollisuus lähteä luomaan itselleen parempaa tulevaa, käyttää mieltään työkaluna kaiken hyvän tuottamiseen elämäänsä. Kuinka moni sitä oikeasti elämässään käyttää? Onneksi jokainen päivä on mahdollista aloittaa uudelta pohjalta:
Jos haluat muutosta, muuta ajatuksesi!

tiistai 20. syyskuuta 2016

Elämäntehtävä

Keskustelemme asiakkaiden kanssa usein siitä miksi ja mikä tarkoitus on heidän kokemillaan asioilla. Kun haastavia tilanteita ja asioita tapahtuu, ei välttämättä ensimmäisenä tule mieleen sen henkinen merkitys tai elämää suurempi tarkoitus. Sen ymmärtää sitten vasta myöhemmin (jos haluaa ymmärtää, oppia ja kehittyä).
Tilanteiden keskellä olevalla ei ole voimavaroja tällaiseen "suurempaan" mietintään, vaan kaikki energiaresurssit kuluvat selviytymiseen käsillä olevasta tilanteesta.

Selvänäköisessä enkeliopastuksessa pystyn välittämään tukea, tuomalla opastavia viestejä, joissa kerrotaan taustalla vaikuttavista merkityksistä. Kuinka jokaisella tapahtumalla on tärkeät oppinsa ja mahdollisuutensa muutokseen. Näihin kanavointeihin välitetään myös voimaannuttavaa parantavaa energiaa.

Elämäntehtävä nousee usein kanavointeihin. Tapahtuneiden asioiden jälkimaininkeina syntyy useimmiten mahdollisuus alkaa syventyä tehtäväänsä entistä vahvemmin. Ihminen ikään kuin astuu sisään elämäntehtäväänsä.

Voimia tarvitaan vaikkapa esim. "muurinmurtajan" tehtävässä, jossa ei ole pöytää valmiina, vaan kaikki pitää laittaa alkuun ja käyntiin omilla resursseillaan. Pahimmassa tapauksessa myös vastustuksesta huolimatta.
Elämäntehtävissämme olemme myös "hoitajia", "opastajia", "oikeudenmukaisuuden tuojia", "ilon tuojia", "lohdutuksen ja tuen tuojia", "rakkauden välittäjiä", "palveluksen tekijöitä" jne....

Ymmärrys oman elämän tehtävästä ja merkityksestä rohkaisee ihmistä kulkemaan omalla polullaan enstistä tietoisemmin ja rohkeammin!

sunnuntai 24. heinäkuuta 2016

Asiakkaani muistolle

Tuoreena mielessäni tällä hetkellä on pitkäaikaisen asiakkaani hiljattainen kuolema. Vaikka takanani on jo vuosia asiakastyötä opastamisen ja hoitojen merkeissä, koskettaa tämä silti, koska ehdin tuntea asiakkaani 12 vuotta. Hän kävi hoidoissa vaihtelevin aikavälein, välillä meni pitkiäkin aikoja, ettei hoitoa tarvittu ja sitten taas saattoi olla muutamia hoitoja peräkkäin. Koska kyseessä oli vanhempi henkilö, jolla oli useampi sairaus kävin tarvittaessa myös hänen kotonaan. Hänen sairauksiansa hoidettiin perinteisen terveydenhoidon puitteissa ja näistä minun luontaishoidoistani hän kertoi saavansa lievitystä kipuihinsa. Hoitojen jälkeen oli kuulemma helpompi olla.
Meillä oli hieno yhteistyö, jota tohdin kuvata asiakassuhteen lisäksi myös ystävyydeksi.
Halusin olla hänelle avuksi ja tueksi kehoa kovasti koettelevalla elämänpolullaan. Hänellä ei ehkä ollut niinkään tietoisia henkisiä kokemuksia, mutta noudatti omassa elämässään herkkyytensä antamia viestejä - käyttäen intuitiotaan ja herkkyyttään elämänopastajana.
Poislähtö oli äkillinen ja yllättävä ja pysäytti minut miettimään elämää ja kuolemaa taas jälleen. Näkemykseni mukaan tämä asiakkaani osasi nauttia elämästään niin hyvin kuin se niissä olosuhteissa oli mahdollista ja hän eli mahdollisimman täysipainoista ja omaehtoista elämää, loppuun saakka. Voisi sanoa, että pääsi lähtemään saappaat jalassa.

Koska olen ollut alalla jo aika kauan, on kuolema korjannut satoaan asiakkaissani aiemminkin. Heistä tulee heti mieleen noin viisi muutakin ihmistä, joiden tukemisessa olen saanut olla mukana kuolemaa edeltävinä vuosina. He olivat tietoisesti henkisellä polullaan ja pyrkivät toimimaan loppuun saakka valon ja rakkauden kautta. Sain tuoda heille hoidoissani viestejä sekä parantavaa energiaa, tueksi ja ymmärrykseksi.

Kaikista näistä pitkäaikaisista asiakkaista tuli ennen kuolemaansa ystävyydellisiä ihmissuhteita ja niin siinä kävi, että kuoleman jälkeen sain heiltä henkiviestejä - kiitokseksi ja palautteeksi työstäni heidän kanssaan.  Ajattelen heitä, kuin myös tätä hiljattain poistunutta ihanaa ihmistä, suurella lämmöllä. Koin heidän kaikkien olleen itsekin enkeleitä täällä ollessaan.
Henkisen kasvun tutkiminen ja edistäminen veivät heitä jokaista kohti rakkaudellista elämäntapaa ja sitä myöten pääsivät etenemään rauhan, rakkauden ja luottamuksen kautta valon maailmaan. Hyvää matkaa ystävät hyvät, ehkä kohtaamme vielä! :)

P.S.  Tervetuloa jatkossakin blogini lukijaksi kirjoittautumalla lukijaksi vasemman palkin alalaidasta!
Pidän myös toista blogia osoitteessa  aurinkokanava.blogspot.fi 

sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

Ennustamista vai kanavointia?

Vanhan energian ajassa (ennen 2000-luvun alkua) uskottiin selvänäkemisen kyvyn olevan vain tietyillä "valituilla". Uudessa energian ajassa tiedämme, että jokaisella on mahdollisuus käyttää selvänäköisyyttään jos on valmis tekemään itsensä ja taitonsa hyväksi tarpeellisia muutoksia sekä harjoituttamaan välinettään.

Uuden energian ajan ohjauksessa on kyse viestien ja parantavan energian välittämisestä, jolloin on  luonnollista käyttää itsestään "välittäjä" -termiä. Englanninkielisissä maissa tästä käytetään sanaa "channel" eli kanava. Kanavointi-sana onkin yleistymässä myös meillä kuvaamaan tapahtumaa, jossa näkijä välittää viestiä tai parantavaa energiaa henkimaailman korkeimman valon lähteestä/valon auttajilta. Kanavointi-sanasta tulee  ilmi myös se tärkeä asia, että energia ei ole henkilön omaa energiaa (mikä ei välttämättä ole korkeavärähteistä), vaan se on korkeimmasta välitettyä valon ja rakkauden parantavaa energiaa. Sitähän meistä kukin oikeasti tarvitsee!

Ennustaminen-sanaa käytettiin vanhaan aikaan - kyse oli mystisestä kyvystä, jonka lähdettä asiakas ei välttämättä uskaltanut edes kysyä. Valmiin tulevan ennustaminen ei auta ketään. Siitä tulee voimakas suggestio, joka voi alkaa toteuttaa itseään.
Uuden ajan toimintatapana näkijä välittää apua tarvitsevalle parantavaa ohjausta/viestiä valon auttajilta, jolloin hän saa lisää tietoa/voimia tehdä tarvittavia muutoksia elämässään. Me selvänäkijät olemme eräänlaisia "vahvistimia" hänen omalle korkeimmalle viisaudelleen. Tilanteeseen virtaa myös voimaa, jonka avulla asiakas ymmärtää ja näkee asiansa laaja-alaisemmin sekä oivaltaa mahdollisuutensa muutokseen ja elämänsä parantamiseen.

Jokaisen meidän elämänpolulla on haasteita odottamassa, jotka ovat suuria oppeja ja kasvun mahdollisuuksia. Tarkoitukset niihin selviävät usein vasta jälkikäteen. Etenemme ja kehitymme henkisinä olemuksina askel-askeleelta kuitenkin aina hyvin tarkoituksenmukaisesti.
Hankalassa elämäntilanteessa kulkevalla ei energiat riitä korkeimman mahdollisuutensa näkemiseen, mutta  selvänäkijän luona voidaan sitä hänelle välittää - uskoa, luottamusta ja voimaa oman elämänpolkunsa rakentamiseen ja sitä pitkin kulkemiseen! 
Omaa työtäni kuvaa parhaiten sanapari "selvänäköinen kanavointi", jonka aikana välitän henkilökohtaisia kanavoitua viestejä sekä parantavaa energiaa.

tiistai 5. huhtikuuta 2016

Pienten lasten siirtymät

Viime aikoina on ollut aiheena useamman kerran pienen vauvan kuolema. Omainen on ottanut yhteyttä saadakseen tietää vastauksia kysymyksiinsä pois mennyttä lasta koskien.
Vaikka tiedän kuoleman olevan vain siirtymä toisenlaiseen olomuotoon, koskettaa lasten kuolemat minua, olenhan itsekin äiti, eniten. Toisaalta, tietäen uuden ajan lasten valtavan viisauden ja kristallinkirkkaan energian, on minulle selvää, että näissä tapahtumissa on takana tärkeä tarkoitus.

Siinä hetkessä ja kauan senkin jälkeen kun pieni lapsi on poistunut tältä tasolta, tuntuu, ettei mikään sana tai teko kompensoi surua millään tavoin.
Tiedän kuitenkin, että tapahtuneen tarkoituksenmukaisuus aukeaa omaiselle vasta myöhemmin, suurimman surutyön jälkeen. Aina on löytynyt se tärkeä muutos, jonka pienen (tai suurenkin) ihmisen poistuminen on aikaan saanut omaisissaan ja lähipiirissään.


Perheen elämä muuttuu täysin. Uudenlainen arvomaailma astuu elämään ja tuo uutta syvyyttä ja henkisyyttä täällä oleville.
Pienistä poistuneista, puhtaista lapsisieluista, pidetään henkimaailmassa hyvää huolta. He eivät ole siellä yksin, vaan heidän oppaansa ja enkelinsä ovat siellä kanssaan. 
Voimalause, jonka huomaan näissä surullisissa kohdissa sanovani: "Mikään ei tapahdu ilman tarkoitusta! Ja kun suurin suru väistyy selviää tämän kaiken tarkoitus."

sunnuntai 6. maaliskuuta 2016

Energiat myllertävät

Iloa nostaa energiaa!Lisää kuvateksti
Viime aikoina on ollut ilmassa energioiden ryöpsähdyksiä asiakkailtakin. Paineet nykyisissä suhdanteissa sekä siitä aiheutuvat purku-toimenpiteet kotona muokkaavat asioita. Monet tuntuvat olevan tosi
väsyneitä, lähes uupuneita kaiken alla.
Meillä on suuri puhdistus meneillään, katsommepa sitä miltä kantilta tahansa. Maaenergia on puhdistumassa, luonto tekee omaa työtään kokonaisuuden hyväksi. Asioita tapahtuu ja tuntuu, ettemme voi niille mitään. Siinä on luonnon oma järjestys ja puuttuminen kokonaisenergian vaatimalla tavalla.

Talousasiat painavat hartioilla, ihmiset tuntuvat odottelevan ja olevan varpeillaan. Olisi tärkeää muistaa elää elämäänsä jokaisen päivän osoittamalla tavalla - jatkuva varuillaan olo väsyttää. Emme voi tietää kuinka kauan (vuosia) tämä suhdanteiden tasapainottuminen tulee viemään. Ilman muuta suhteellisen kauan, koska tarve muutokseenkin on kerääntynyt vuosien ja vuosikymmenien aikana. Ei se palaudu ja parane ihan hetkessä!

Joudumme korjaamaan aiemman huolettoman elämäntapamme jälkiä ja palailemaan yksinkertaisempaan/luonnonmukaisempaan elämäntapaan. Niin fyysinen kuin tunnetasonkin muutos vie oman aikansa. Muutokseen voi suhtautua mahdollisuutena, vaikka toiset mieltävät sen uhkaksi. Maailma ei voi muuttua, jollei mikään meissä muutu!

Kaikki yllä mainittu muutos tuo tarvetta tunne-energian purkamiseen ja parantamiseen. Kaikilla ei välttämättä ole siihen oikeaa kanavaa. Itse toimin yhtenä kanavana monille. Hienoa kun voin auttaa!
Kanavointien päälle tulee usein ohjeita energioiden nostamiseksi, sillä isoja päätöksiä ei pysty tekemään, jollei ole oman voimansa tasalla. Väsyneenä tekee huonoja päätöksiä.

Tunne-energian vahvistaminen omassa kentässä on voima, jolla jaksetaan taas painaa pitkää päivää tai selvitellä ihmissuhdeasioita. Pidä huolta energioistasi, hoida itsesi lempeämmin - sijoita itseesi aikaa ja vaivaa! Huolehdi, että sinulla on vastapaino työlle ja riittävästi levon aikaa!
Monesti me naiset taidamme olla keskusvoimia ympärillä oleville. Pitää ladata energiaa, jotta jaksaa auttaa muita :)

sunnuntai 21. helmikuuta 2016

Fengshui nykypäivänä

Yllättäen on tullut asiakkailta yhteydenottoa fengshuin merkeissä. Yllättävää sanon, koska tuntuu, ettei fengshuin opit ole vielä auenneet kovin monelle. Selvästikin lisää tietoa asiasta olisi hyvä antaa. Tarkoituksenani onkin järjestää fengshui-kursseja eri puolilla Suomea.

Kyseessä on vanha kiinalaispohjainen menetelmä, jonka tarkoituksena on järjestää energiat oikein luontaisten indikaattoreiden mukaan. Tarkastelupohjana ovat ilmansuunnat ja luonnon elementit. Jokaisen ilmansuunnan ja elementin voimalla on merkitystä tietynlaisten elämänasioiden tehostamiseen. Esim. jos haluat lisää runsautta elämään, tulee vahvistaa puu-elementtiä kaakon suunnassa, jos haluat lisää voimaa parisuhde-elämään vahvista lounaan alueen maa-elementtiä jne....Luonnon elementit tukevat meitä elämämme rakentamisessa.

Opiskellessani joitakin vuosia sitten fengshui-konsultiksi, huomasin, että fengshui sanottaa sen minkä voi energiassa tuntea. Näin on helpompi ymmärtää puuttuvien ja vahvistettavien energiavoimien merkitykset. Jos tietyltä ilman alueelta puuttuu peruselementtiä, ei potkua kyseistä elämänaluetta hallitseviin elämänasioiden vahvistamiseen löydy.

Kyseessä ei ole mikään uutuus, vaan hyvin vanha, perinteinen oppi energioiden merkityksistä ihmisen elämässä.
Muutimme viime syksynä vanhaan omakotitaloon, jonka energiat laitoimme kuntoon fengshuin pohjalta. Teimme suunnitelman asioista, joihin toivomme vahvistusta. Sisustuksen muokkaantuessa huomioimme aina energioiden vahvistuspaikat - on hyvä kuunnella myös intuitiota. Se kertoo usein luontaisesti sen minkä voimme lukea fengshui-kirjoista. Kunhan vaan luotamme intuitioomme :)